Jedinečná šanca pre uchádzačov o zamestnanie


Implementácia projektu „Jedinečná šanca pre uchádzačov o zamestnanie“ prijímateľa Berbex Trade s.r.o. sa začala v októbri 2019 s výberom riadiacich zamestnancov projektu a zamestnancov/účastníkov projektu. Od novembra 2019 bolo prijatých 10 nových zamestnancov na trvalý pracovný pomer a od decembra 2019 bolo prijatých ďalších 5 nových zamestnancov na trvalý pracovný pomer. Do konca roka 2019 spoločnosť vytvorila 15 nových pracovných miest pre cieľovú skupinu v odvetví stavebníctvo, maloobchod a veľkoobchod v menej rozvinutom regióne v okrese Trebišov.

Spoločnosť vytvorila nasledujúce pracovné pozície pre cieľovú skupinu: Manažérka stavebnej činnosti, Hlavný murár, Pomocný murár, Vedúci predajne, Predavač, Vedúci skladu, Pomocný skladník a údržbár, Upratovač, Vodič.

Spoločnosť vytvorila nasledujúce pracovné pozície pre riadiacich zamestnancov projektu: Projektová manažérka, Finančný manažér, Mentor.

Projekt sa realizuje v prevádzke spoločnosti na adrese: Staničná 123/46, 07651 Pribeník.

V súlade so schváleným projektom v rámci jeho implementácie – cieľová skupina/zamestnanci vykonávali v roku 2020 nasledovné pracovné činnosti:
- Vedúci predajne a Predavač zabezpečili predaj produktov zákazníkom, hlavne v segmentoch: stavebné materiály a OOPP. Vedúci predajne a predavač okrem toho rozšírili portfólio predávaných produktov.
- Vedúci skladu a Pomocný skladník a údržbár zabezpečili príjem a výdaj materiálov, tovarov a produktov zo skladových priestorov spoločnosti.
- Vodič zabezpečil rozvoz tovarov a materiálov zákazníkom a rozvoz materiálov na stavby, ktoré realizovala spoločnosť.
- Upratovač zabezpečoval upratovanie a čistenie priestorov spoločnosti. Od mesiaca marec 2020 vykonával aj dezinfekciu priestorov spoločnosti, ktoré bolo potrebné robiť kvôli pandémií COVID19.
- Manažérka stavebnej činnosti, Hlavný murár a Pomocný murár realizovali stavebné projekty.
V roku 2020 zamestnanci v rámci projektu sa podieľali na realizácií nasledovných stavebných projektov spoločnosti:
- rekonštrukcia železničnej stanice v obci Pribeník
- rekonštrukcia železničnej stanice v obci Dobrá
- výmena okien a dverí v MŠ v obci Veľký Horeš
- rekonštrukcia a zateplenie rodinného domu v meste Kráľovský Chlmec
- výstavba budovy v meste Kráľovský Chlmec
- rekonštrukcia poľnohospodárskeho areálu v obci Ladmovce
Konkrétne išlo o výmenu okien a dverí, zateplenie budovy, betonárske práce, montáž keramických obkladov a dlažieb, murovanie stien, montáž PUR panelov, búracie práce.
V roku 2020 v rámci cieľovej skupiny projektu/zamestnanci bolo zamestnaných 15 ľudí.
K 31.1.2020 účastníkovi projektu na pozícií „Pomocný skladník a údržbár“ sa skončil pracovný pomer.
K 31.3.2020 Mentorovi sa skončil pracovný pomer.
K 31.8.2020 účastníkovi projektu na pozícií „ Pomocný murár“ sa skončil pracovný pomer.
K 31.10.2020 sa skončil pracovný pomer nasledujúcim účastníkom projektu: Manažérka stavebnej činnosti 1x, Hlavný murár 2x, Pomocný murár 2x, Vedúci predajne 1x, Vedúci skladu 1x, Upratovač 1x.
K 30.11.2020 sa skončil pracovný pomer nasledujúcim účastníkom projektu: Vodič 1x, Pomocný murár 3x.
K 31.12.2020 v rámci projektu a v súlade s rozpočtom je evidovaný 1 zamestnanec, ktorý je na dlhodobej PN.
V roku 2021 sa plánuje obsadiť ešte neobsadené pracovné pozície v rámci projektu.

Implementácia projektu v roku 2021 pokračovala aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácie. Firma prijala 2 nových zamestnancov/ účastníkov projektu na pracovnú pozíciu „Pomocný murár“.

Ďalej zamestnával účastníka projektu na pracovnej pozícií „Predavač“.

V roku 2021 zamestnanci v rámci projektu sa podieľali na realizácií nasledovných stavebných projektoch:
- rekonštrukcia v mäsospracujúcom podniku: výmena strechy a betonárske práce
- rekonštrukcia poľnohospodárskeho areálu
- montáž chovnej techniky pre chov ošípaných

V roku 2022 v rámci implementácie projektu boli 2 zamestnanci/ účastníci projektu na pracovnej pozícii „Pomocný murár“.

V roku 2022 zamestnanci v rámci projektu sa podieľali na realizácií nasledovných stavebných projektoch:
- rekonštrukcia kúpeľne
- rekonštrukcia hotelových izieb
- výmena okien a zateplenie rodinného domu

Implementácia projektu bola ukončená dňa 31.5.2022 v súlade so zmluvou o NFP.