Kontaktné údaje

Berbex Trade s.r.o.

Záhradná 32/29, 077 01 Kráľovský Chlmec

email: berbextrade@gmail.com

Tel.: +421 904 541 524

Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Berta, konateľ spoločnosti

 

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Berbex Trade s.r.o.

Sídlo: Záhradná 32/29, 077 01 Kráľovský Chlmec

IČO: 46 369 627

DIČ: 2023364189

IČ DPH: SK 2023364189

Registrovaný: OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 28 560/V